Våren 2013 introduserte vi et virtuelt klasserom i forbindelse med et transatlantisk forskningstokt. NDLA utviklet prosjektet i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Det ble formidlet live fra forskningstoktet via satelitt, og etter avsluttet tokt ligger undervisningsressurser fritt tilgjengelig på nett.

Algebra Challenge er et forskningsprosjekt utviklet av University of Washington, Center for Game Science, i samarbeid med NDLA og We Want To Know. I løpet av 2 uker i 2014 utfordrer vi alle norske elever til å løse så mange likninger som mulig på bare én uke ved å spille dataspill. Registrering

Tips en venn